0056909

PROJECT MANAGEMENT

Med projekt Management får du et helt unikt overblik over alle projekter og trin i processen. Du får ikke bare mulighed for at overvåge forretningen – men også muligheden for at planlægge sikkert og længere ud i fremtiden.

Project Management er udviklet med henblik på, at så mange af ressourcernes tid som muligt skal bruges på projekter, og ikke på rapportering og manuel styring. De rigtige informationer kombineret med standardfunktionerne i Microsoft Dynamics NAV, MS Project, MS-Exchange og JetReports giver dig et fleksibelt og funktionelt system til effektiv styring og planlægning af projekter, aktiviteter og ressourcer.

Du kan udbygge Project Management med bl.a. tidsregistrering og godkendelse via webbrowser samt et grafisk planlægningsværktøj.

Project Management virker på Dynamics NAV 2015 og tidligere versioner.

Læs mere om Project Management her